ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Welkom by NG Waterkloofrif

By NG Waterkloofrif kry jy vriendelike mense. Hier is almal welkom - jy ook. In ons gemeente raak jy nie weg nie - elkeen is belangrik en elkeen word raakgesien. So maak die Here ook met ons. Al is daar biljoene mense op aarde, die HERE sien JOU raak, Hy weet as een van JOU hare uitval. Jy is ontsettend kosbaar vir Hom. Daarom wil Hy 'n pad met jou loop.

Ons is 'n gemeente wat erns maak met die WOORD en streef daarna om onder beheer van die Gees te leef.

Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk.IN DIE NUUS

ONS FOKUSAREAS