ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Kontak

Nederduitse Gereformeerde Gemeente Waterkloofrif

Ridgeviewweg 449
Waterkloofrif X2
0181

Posbus 25297
Monumentpark
0105

Administratiewe Beampte: Mev. A Riekert


Kantoorure:

Maandae tot Vrydae: 08:00-13:00

Tel/Faks: 012 347 9133

E-pos: wkrif.ngk@gmail.com