ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Versorging

Visie: Deur die onderlinge versorging van mekaar wil ons God verheerlik.Senior Lidmate

Fokusarea versorging poog om so effektiek moontlik uit te reik na ons senior lidmate in die gemeente, veral in soverre dit die volgende behoeftes aan betref:

 • Fisies
 • Geestelik
 • Intellektueel.

Versorging verskaf die diens met deernis, en sal te alle tye mense se privaatheid respekteer en hulle behoeftes en inligting met omsigtiheid, asook vetrouelik, hanteer.


Gonsers

Aktief Vir Christus! Wie ons is,word bepaal deur Wie s’n ons is!

Die Gonsers is ‘n klein groep vir senior lidmate wat elke week vergader.

Aksies

 • Gesondheidsdiens, elke derde Donderdag van die maand in die konsistorie. Tussen 9:00 en 11:00 vm. (Bloeddruk, Bloedglukose meting en Berading indien benodig) Was en kap hare op versoek tuis.
 • Lofprysing, een of twee keer per kwartaal.
 • Weekliks, Geestelike gesprekvoering rondom kwessies wat pla.
 • Uitstappies, speletjies, en storie-oggend, as deel van ons jaarprogram.
 • Spesiale byeenkomste: Paasfees en Kersfees.
 • Byeenkomste steun sterk op ‘n stelsel van georganiseerde byeenkomste soos byvoorbeeld: Gebedsvriende , elkeen het ‘n spesifieke gebedsmaat, maar ook voorbidding vir almal, alle lede is betrokke.


Vrouebelange

Ons verheerlik God deur ons saamwees, saamwerk en saamgroei!

 • Vrouebelange is ‘n bediening waar vroue geïnspireer en bemagtig word om hul roeping en gawes, voluit, tot eer van God en tot opbou van die liggaam van Christus, uit te leef.
 • Deur unieke interaksie met die Woord en met mekaar, word vroue
 • Toegerus;
 • Begelei op die pad van geestelike groei;
 • Versorg;
 • en geleenthede vir diens geskep.
 • Ruimte vir die uitlewing van vroue se eiesoortige behoeftes en belange word geskep en bevorder.
 • Die ontwikkeling en benutting van vrouepotensiaal en -leierskap word weerspieel in die hoeveelheid vroue wat op die kerkraad en ander kommissies dien.
 • Vrouebelange streef om alle aspekte van vrou-wees te bevorder– dit sluit geestelike sowel as sosiale behoeftes in.

Praktiese diensgeleenthede:

 • Reël funksies en etes
 • Bedien Sondae tee
 • Bak vetkoek en pannekoek
 • Reël geestelike groeigeleenthede
 • Dien op komitees
 • Dien op die kerkraad

Ons poog om nie net binne ons gemeente te werk, maar ook buite waar ons van hulp kan wees.

Ons diens aan die gemeente is om nie net vroue nie maar ook ander lidmate in die gemeente saam te bind. Kom skakel in !!


Omgeegroepe

Daar is 'n hele paar aktiewe Omgeegroepe in die gemeente, en dit is werklik groepe wat funksioneer volgens hulle naam - Omgeegroepe!

Lede van die Omgeegroepe gee werklik vir mekaar om, en daar het 'n band tussen die lede ontwikkel waarvoor ons die Here kan dank. Elke groep is uniek, party groepe kom elke week bymekaar, party kom elke tweede week bymekaar, en daar is ook groepe wat eenmaal per maand bymekaarkom. Die groepe wissel tussen vier en twaalf lede, en daar word meesal om die beurt in lede se huise vergader. In die winter is die bediening van 'n bordjie sop nie ongewoon nie, en in die somer word daar somtyds 'n vleisie op die kole gegooi, en dan word die werklike probleme opgelos! Daar word werklik gekuier, en die ondersteuning wat die lede vir mekaar het, is ongelooflik! Ds George Hugo voorsien studiestukke wat vooraf aan almal uitgestuur word, en dit word dan deur die Groepleier behandel. Die boek Romeine is al gedoen, en tans is die groepe met Openbaring besig. Almal was doodbang vir die boek Openbaring, maar Ds George het dit op so 'n manier hanteer, dat almal baie meer toegerus voel.

Behalwe die tradisionele Omgeegroepe, word ander groepe ook as Omgee- of belangegroepe beskou, soos byvoorbeeld die Koor, die Uitreikspan, die Dames, Gonsers, Bybelbuddies, Tieners ens.

Dit is ongelooflik watter gees onder hierdie groepe heers, en dit bind die gemeentelede met nog 'n band aanmekaar. Sommige van die groepe doen ook Deurdiens en tree as gasvrouens en -mans op by die bediening van tee en eetgoedjies na afloop van die erediens ens.

Ons dank die Here vir die wonderlike gesindheid wat Omgeegroepe in die gemeente inbring, en dit is ons bede dat die groepe sal uitbrei.